Aleksanteri Hakaniemi - Fuengirola

Tää arki ei oo muistuttanu oikein juhlaa
Vaikka juhlakunnossa ollaanki toisinaan
Mut sehän päätyy aina mökötykseen ja uhmaan
Täällä missä elämä tun...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.