Gracias - Mis Ollaan

Jos sä tarviit mua sä voit huutaa apuu
Voidaan poistuu täält heti kun sä haluut
Tääl ei oo tilaa sunkaa privaa
Tääl ei oo tilaa sunkaa privaa

Ho...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.