Tuure Boelius - Vihaan Rakastaa Sua

Vihaan rakastaa sua, vihaan rakastaa sua

Makaan hereil, en haluisi laittaa silmii kii
Kun ne hyvät unet on just niitä kaikist pahimpii
Vaik loukk...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.