Parim - Summer or raining

จะร้อนสักแค่ไหน
หรือฝนจะตกหนักสักเท่าไร
ยังไงก็ไม่สน
เพราะวันนี้มีเธออยู่แล้วไง

จะร้อนหรือจะหนาว
มีฝน
เดี๋ยวคงหายไป
คืนนี้
คงไม่เลวร้าย
ยังไงก็มีเธอ
พาฉันไปทุกที่ที่มีเรา

Summer is coming
Or raining is coming
ฉันก็ไม่หวั่นเท่าไหร่

เพราะมีเธออยู่ตรงนี้
เดินอยู่ข้างข้างตอนนี้
วันนี้ฉันไม่กลัวอะไร

หมดแรงก็บางครั้ง
ที่ต้องทนอยู่กับเรื่องวุ่นวาย
แต่เธอช่วยให้หาย
ผ่อนคลายในเวลาต้องเศร้าใจ

เหนื่อยล้าสักแค่ไหน
หลบฝน
ทุกวันเรื่อยไป
แต่ฉัน
ก็ยังทนไหว
เพราะฉันมีเธอ
พาไปทุกที่ที่มีเรา

Summer is coming
Or raining is coming
ฉันก็ไม่หวั่นเท่าไหร่


เพราะมีเธออยู่ตรงนี้
เดินอยู่ข้างข้างตอนนี้
วันนี้ฉันไม่กลัวอะไร

Summer is coming
Or raining is coming
ฮา ฮา ฮา

เพราะมีเธออยู่ตรงนี้
เดินอยู่ข้างข้างตอนนี้ (อู)

Summer is coming
Or raining is coming
ฮา ฮา ฮา

เพราะมีเธออยู่ตรงนี้
เดินอยู่ข้างข้างตอนนี้
ฮู้ ฮู ฮู

Summer is coming
Or raining is coming
เพราะฉันมีเธออยู่แล้วไง

เพราะมีเธออยู่ตรงนี้
เดินอยู่ข้างข้างตอนนี้
เพราะฉันมีเธออยู่ใกล้ใกล้

Lyrics licensed by LyricFind