Jamie rivera - Ang aking dasal

Nawa'y maging gabay saan man magtungo
Tuwing nalulumbay ginhawa ng puso
Itong aming dasal kapag naliligaw
Kami'y akayin Mo sa landas na wasto
Kung sa'n patungo sa Iyo

Aming panalangin nawa'y pag-ibig mo
O Diyos kami'y dinggin ilaw sa 'ming puso
Sa bawat sandali sa araw at gabi
Maging tanglaw namin
Itong aming dasal itong aming dasal
Kapag naliligaw kapag naliligaw
Habang nasa mundo kami'y akayin Mo
Kung sa'n patungo sa Iyo


Panalangin namin kami ay pagpalain
Na kahit sa dilim nawa'y makita
Liwanag ng pag-ibig Mong dakila
At di na mawalay sa Iyong gabay

O Diyos aming hiling nawa'y tanglawan
Payapang daigdig at laging bantayan
Ang buhay na laging sa Iyo umaasa
Puspos ng yong pag-ibig Ikaw ay manahan

Aming panalangin aming panalangin
Tulad ng 'sang paslit tulad ng 'sang paslit
Kami'y akayin Mo sa landas na wasto
Kung sa'n patungo sa Iyo
Kami'y akayin Mo sa landas na wasto
Kung sa'n patungo sa Iyo

Lyrics licensed by LyricFind