Donna Cruz - Habang May Buhay

Nais kong mabuhay sa haba ng panahon
Kung ito'y lilipas na ika'y kapiling ko
Ang aking buhay ang aking buhay
Sa 'yo ibibigay
Tangi kong panalangin ay ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.