Donna Cruz - Langit Na Naman

Oh wala nang iba para sa akin (para sa akin)
Maging sa panaginip ikaw ang nais makapiling
Di pagpapalit kahit kay Richard o kay Robin
Wala nang iba pa...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.