Donna Cruz - Isang Tanong, Isang Sagot

Isang tanong isang sagot
Wala na ngang ikot-ikot
Gusto ko lang liwanagin
Ako ba ay mahal mo rin

Nakita ko sa kilos mo
Na may tibok rin ang puso
Wala ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.