Donna Cruz - Ikaw lang Ang Mahal

Ikaw lang ang mahal
At lagi kong dasal
Sana'y di magbago ang damdamin mo
At ang iniisip mo lang ay ako
Huwag mong sasabihin mayroon ka nang ibang gili...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.