Donna Cruz - Langit Ang Pag-Ibig

Kay tagal ko rin
Na hinahangad
Sa buhay ko ay dumating
Ang pag-ibig na walang katulad
Ngayo'y kapiling ka
Pinuno mo ng saya
Ang buhay kong dati'y nag-...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.