Donna Cruz - Dapat Ka Bang Mahalin

Bakit ba halos lahat sila
Ay nagpapayong 'di ka dapat mahalin
Kahit pa ipagtanggol kita
Ang paliwanag ko ay 'di nila pansin

'Di ba raw ako sa 'yo'y n...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.