Donna Cruz - Ika'y Mahal Pa Rin

Kailangan ba na mag-wakas itong pag-ibig
Bukas kaya'y wala kana sa 'king isip

Hindi mo ba naalalang mga kahapon
Na dati ay anong saya't anong tamis

...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.