Donna Cruz - Nag-Iisang Ikaw

Araw-araw nalang ay nag hihintay sayo
Nananabik na mahagkan at mayakap ka
Iniwan mong alala ang sya'ng lagi kong kasama
Bakit kapag wala ka sadya bang...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.