Donna Cruz - Hanggang

Ilang ulit mo nang itinatanong sakin
Kung hanggang saan hanggang saan hanggang kailan
Hanggang kailan mag tatagal
Ang aking pagmamahal

Hanggang may h...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.