Donna Cruz - Huwag Kang Mangako

Huwag kang mangako
Nang pag ibig na walang hanggan
Huwag kang mangako
Sa aking pusong ilang ulit nang nasaktan
Kahit matindi ang isang damdamin
Nagbab...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.