K Brosas - Bakit Ako Mahihiya

Bakit ako mahihiya
Kung ang puso'y sumisinta
Dapat ko bang ikahiya
Kung iibigin ko ikaw sinta

Bakit ako mahihiya
Kung sa iyo'y liligaya
Ang pag-ibig ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.