K Brosas - Natatawa Ako

Niloko mo winasak mo
Pati mga pangarap ko
Ilan kaya ang tulad mo
Bakit ganyan ang puso mo

Natatawa ako ng marinig ko ang balitang mayron ka ng iba
Ha...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.