Kevin - Lelijk

Spanker

Money maken is een must, ik ben altijd aan 't grinden voor meer
Ik heb dom money verbrast, als het kon zou ik blijven een keer
En soms li...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.