Quang Hà - Những Ngọn Nến Trong Đêm

Còn đâu ngày xưa ấy với những thương yêu
Nhiều đêm một mình nhớ mong
Ngày mai cùng chung bước đắm say nụ cười
Mình cùng bên nhau ước mơ (cùng bên nhau...

Lyrics licensed by LyricFind