Quang Hà - Những Ngọn Nến Trong Đêm

Còn đâu ngày xưa ấy với những thương yêu
Nhiều đêm một mình nhớ mong
Ngày mai cùng chung bước đắm say nụ cười
Mình cùng bên nhau ước mơ (cùng bên nhau ước mơ)
Cùng chung niềm hạnh phúc hay những nỗi buồn
Mình bên nhau không rời
Vượt qua bão tố cùng ngàn sóng gió
Mà sao giờ đây mình xa cách nhau

Lời yêu xưa vẫn ngân vang không nhạt phai
Dù xa cách vẫn nhớ thương dâng kín đêm dài
Tình như ngọn nến lung linh
Sáng soi những mong chờ một thời đã xa xa mãi
Gọi bao niềm dấu yêu đến bên đời thật nhẹ nhàng
Tình yêu đó sẽ mãi là của chúng ta


Còn đâu ngày xưa ấy với những thương yêu
Nhiều đêm một mình nhớ mong
Ngày mai cùng chung bước đắm say nụ cười
Mình cùng bên nhau ước mơ
Cùng chung niềm hạnh phúc hay những nỗi buồn
Mình bên nhau không rời
Vượt qua bão tố cùng ngàn sóng gió
Mà sao giờ đây mình xa cách nhau

Lời yêu xưa vẫn ngân vang không nhạt phai
Dù xa cách vẫn nhớ thương dâng kín đêm dài
Tình như ngọn nến lung linh
Sáng soi những mong chờ một thời đã xa xa mãi
Gọi bao niềm dấu yêu đến bên đời thật nhẹ nhàng
Tình yêu đó sẽ mãi là của chúng ta

Lời yêu xưa vẫn ngân vang không nhạt phai
Dù xa cách vẫn nhớ thương dâng kín đêm dài
Tình như ngọn nến lung linh
Sáng soi những mong chờ một thời đã xa xa mãi
Gọi bao niềm dấu yêu đến bên đời thật nhẹ nhàng
Tình yêu đó sẽ mãi là của chúng ta
Tình yêu đó sẽ mãi là của chúng ta (tình yêu đó)

Lyrics licensed by LyricFind