Quang Hà - Bài Hát Cho Em Và Tôi

Ai cho tôi ngày vui
Để lời hát như mây ngàn trôi
Cho những bước chân tôi lang thang rong chơi ngày tháng

Ô hay bên thềm hoa
Một chú dế đêm qua ngủ qu...

Lyrics licensed by LyricFind