Quang Hà - Bài Hát Cho Em Và Tôi

Ai cho tôi ngày vui
Để lời hát như mây ngàn trôi
Cho những bước chân tôi lang thang rong chơi ngày tháng

Ô hay bên thềm hoa
Một chú dế đêm qua ngủ quên
Giờ thức giấc ngu ngơ bên tôi nghe bao lời hát

Một bài hát cho em và tôi
Một bài hát nghe như lời ru
Ngọt ngào dịu dàng chợt hiền như nắng mai em về

Một bài hát cho em và tôi
Một bài hát bao nhiêu buồn vui
Nghe như miên man trong tôi
Nghe như thân quen đâu đây
Hoh hoh hoh hoh

Ai cho tôi ngày vui
Để lời hát như mây ngàn trôi
Cho những bước chân tôi lang thang rong chơi ngày tháng

Ô hay bên thềm hoa
Một chú dế đêm qua ngủ quên
Giờ thức giấc ngu ngơ bên tôi nghe bao lời hát

Một bài hát cho em và tôi
Một bài hát nghe như lời ru
Ngọt ngào dịu dàng chợt hiền như nắng mai em về

Một bài hát cho em và tôi
Một bài hát bao nhiêu buồn vui
Nghe như miên man trong tôi
Nghe như thân quen đâu đây
Bài hát cho em và tôi


Cha cha
Ai cho tôi ngày vui
Để lời hát như mây ngàn trôi
Cho những bước chân tôi lang thang rong chơi ngày tháng

Ô hay bên thềm hoa
Một chú dế đêm qua ngủ quên
Giờ thức giấc ngu ngơ bên tôi nghe bao lời hát

Một bài hát cho em và tôi
Một bài hát nghe như lời ru
Ngọt ngào dịu dàng chợt hiền như nắng mai em về

Một bài hát cho em và tôi
Một bài hát bao nhiêu buồn vui
Nghe như miên man trong tôi
Nghe như thân quen đâu đây
Hoh hoh

Ai cho tôi ngày vui
Để lời hát như mây ngàn trôi
Cho những bước chân tôi lang thang rong chơi ngày tháng

Ô hay bên thềm hoa
Một chú dế đêm qua ngủ quên
Giờ thức giấc ngu ngơ bên tôi nghe bao lời hát

Một bài hát cho em và tôi
Một bài hát nghe nhu lời ru
Ngọt ngào dịu dàng chợt hiền như nắng mai em về

Một bài hát cho em và tôi
Một bài hát bao nhiêu buồn vui
Nghe như miên man trong tôi
Nghe như thân quen đâu đây
Bài hát cho em và tôi
Bài hát cho em và tôi
Cha cha

Lyrics licensed by LyricFind