Aleksanteri Hakaniemi - Radio

Sun mielestä Irinan
Versio on parempi ku Haberin
Mä oon toista mieltä
Mut sanat osuu kummaskin

Mä vien sut töihin kahdeksi
Et saisin olla koton...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.