Deniz Tekin - Bende Bir Problem Var

Hayat, kolay değil evet
Bana, bilmediğim bi'şey söyle
Telaş, yeriş, savaş, barış, niye?
Ben, kardelenler arasında sırıtan, kimliksiz ot
Sen (sen), ayç...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.