Ogie alcasid - Nais ko

Nais kong maihip ng hanging walang patutung'han
Parang ibong wala ring hangarin kundi ang lumipad nang lumipad
Nais kong lumipad

Nais ko ring maagos ng alon saan man mapadpad
Kahit na isdang mumuntiin hangari'y lumangoy nang lumangoy
Nais kong lumangoy

Nais kong malibot ang mundo sa kanyang kasuluk-sulukan
Nais kong makita ang paligid kong puno ng kagandahan
Nais kong makadama ng kakaibang damdamin kahit minsan man lang
Habang ako ay may buhay wala nang hangarin pang tunay
Nais ko nais ko

Nais kong maulit ang buhay kung may pagkakataon
Upang mamalas ang mga bagay-bagay na 'di ko natanto sa aking buhay
Nais kong maulit pa ulit-ulitin pa ang buhay ko


Nais kong maihip ng hanging walang patutung'han
Parang ibong wala ring hangarin kundi ang lumipad nang lumipad
Nais kong lumipad

Nais kong malibot ang mundo sa kanyang kasuluk-sulukan
Nais kong makita ang paligid kong puno ng kagandahan
Nais kong makadama ng kakaibang damdamin kahit minsan man lang
Habang ako ay may buhay wala nang hangarin pang tunay
Nais ko nais ko

Nais kong maulit ang buhay kung may pagkakataon
Upang mamalas ang mga bagay-bagay na 'di ko natanto sa aking buhay

Nais kong maulit pa ulit-ulitin pa ang buhay ko (nais ko)
Nais kong mabuhay muli (nais ko)
Nais kong maulit muli ulitin muli ulitin muli paulit-ulit-ulit muli (nais ko nais ko)
Paulit-ulit-ulit muli (nais ko nais ko)
Paulit-ulit-ulit muli (nais ko nais ko)
Ito ang nais ko

Lyrics licensed by LyricFind