Asin - Mga Limot Na Bayani

Katawan niya'y hubad at siya'y nakapaa
Sa bukid at parang doon makikita
Magsasaka kung siya'y tagurian
Limot na bayani sa kabukiran
Asin ng lupa na pi...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.