Asin - Sandaklot

Salita puro ka salita
Ganyan ka kaibigan na kulang sa gawa
Tingnan mo ang mata ng buong madla
Sa 'yo nakatingin dahil sa ugaling masagwa

Ito'y ugalin...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.