Ogie alcasid - Handog

Parang kailan lang
Ang mga pangarap ko'y kay hirap abutin
Dahil sa inyo
Napunta ako sa aking nais kong marating
Nais ko kayong pasalamatan
Kahit man lamang sa isang awitin

Parang kailan lang
Halos ako ay magpalimos sa lansangan
Dahil sa inyo
Ang aking tiyan at ang bulsa'y nagkalaman
Kaya't itong awitin
Aking inaawit nais ko'y kayo ang handugan

Tatanda at lilipas din ako
Nguni't mayroong awiting
Iiwanan sa inyong alaala
Dahil minsan tayo'y nagkasama oh

Parang kailan lang
Ang mga awitin ko ay ayaw pakinggan
Dahil sa inyo
Narinig ang isip ko at naintindihan
Dahil dito'y ibig ko kayong
Ituring na matalik kong kaibigan


Tatanda at lilipas din ako
Nguni't mayroong awiting
Iiwanan sa inyong alaala
Dahil minsan tayo'y nagkasama

Tatanda at lilipas din ako
Nguni't mayroong awiting
Iiwanan sa inyong alaala
Dahil minsan tayo'y nagkasama

Tatanda at lilipas din ako
Nguni't mayroong awiting
Iiwanan sa inyong alaala
Dahil minsan tayo'y nagkasama

Parang kailan lang
Ang mga pangarap ko'y kay hirap abutin

Writers:

Lyrics ©

Lyrics licensed by LyricFind