Asin - Pagbabago

Nakakasawa ang mga pangako
Nakakapagod din ang maghintay
Ang mga pangakong laging napapako

Sa pagtitiwala ay pumapatay
Nakakapagod din ang umasa
Lalo...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.