Asin - Monumento

Ang bundok namin ay walang kapunu-puno
Milyun-milyon ang taong nagtayo nito
Bawat dekada pataas nang pataas
Monumento ng mga dumi at kalat oh

Akyat-p...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.