Asin - Sa Malayong Silangan

Iguhit mo ako ng isang magandang pook
Ng simbahang nakatayo sa ibabaw ng bato
At aking ipapakita ang kahoy na may pugad
Naduyan ng hangin sa ibabaw ng...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.