Asin - Para Kay Agnes

Dalawang buwan na ang dumaan
Ako ay talagang nahihirapan
Sa mga pangyayaring di maintindihan
At pag iisip na walang hanggan

Oh kay tagal na ng pangar...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.