Asin - Ikaw Ang Mahal Ko

Ikaw ang mahal ko ikaw ang mahal kong tunay na tunay
At ang laging panaginip ko'y tanging ikaw
Ngunit ang totoo madalas mong mapag-alinlanganan
Ang pu...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.