Asin - Magulang - Alay Kay Rocky

Magulang makinig kayo
Sa aral ng kantang ito
Magulang 'di ba gabay kayo
Sa landas na tinatahak ko

Ba't ako nakakulong
Sa mundong gumugulong
Ba't ako'...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.