Asin - Payo

Minsan ay nasabi ng aking lola
Ang buhay kung tingnan mahiwaga
Pati na rin oras di makuha
At ang umpisa ay tapos na

Lipad ng lipad ang ibong kay gand...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.