Asin - Lakbay-Diwa

O aking kaibigan namumungay ang mata
Dahil nga sa usok na hindi ibinuga
Meron pa ba dyan pahingi naman
Upang pangit ay magiging maganda

Kumikislap na...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.