Asin - Ikaw-Kayo-Tayo

Ikaw ang dahilan ng pagkasira ng mundo
Ikaw ang dahilan ng salot sa tao
Iyong yaman at sa gabi
Ginagamit sa pang-aapi anong uri ka ng tao

Ikaw ang it...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.