Nelli Matula - Helposti särkyvää

Jokin sussa sai kaikki
Mun ihokarvat pystyyn, en
Oo saanu unta sen jälkee kun jätit
Tuoksusi mun tyynyyn, ohh
Ja kukaan ei kysyny
Oonko mä valmis...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.