D. day - ถ้าวันหนึ่งเธอได้ยิน

ขอโทษที่ทักเธอไป เธอรู้ไหมฉันนอนไม่หลับ
ยังคิดถึงเธอจนมานับดาวบนฟ้าไกล
ใจความที่เขียนลงไป เธอจะรู้ไหมใจฉันสั่น
อยากให้เธอคนดียวเท่านั้นได้รู้ความใน

อยู่ตรงนั้นเป็นเช่นไร
หลับสบายดีหรือไร
ฝากไปแล้วนะข้อความจากใจได้ฟังบ้างไหม

ถ้าวันหนึ่งเธอได้ยินหัวใจที่ฝากลมไว้ว่าคิดถึงเธอ
อยากให้รู้ยังรอจะเจอถ้าเธอได้ยิน
ยังรอตรงนี้ที่เดิมของเราที่เก่าทุกครั้งที่คิดถึงเธอ
วอนให้ลมให้ฟ้าบอกเธอได้ยินฉันที
ยังรอและรักเพียงเธอ


ขอฟ้าฝนนั้นเป็นใจได้ยินไหมที่ฉันรู้สึก
ถึงข้อความในใจส่วนลึกส่งไปให้เธอ
ไม่ขอเพ้อฝันกลางวันตื่นจากฝันและได้พบเจอ
ฝากให้ลมกระซิบบอกเธอฉันคิดยังไง

อยู่ตรงนั้นเป็นเช่นไร
หลับสบายดีหรือไร
ฝากไปแล้วนะข้อความจากใจได้ฟังบ้างไหม

ถ้าวันหนึ่งเธอได้ยินหัวใจที่ฝากลมไว้ว่าคิดถึงเธอ
อยากให้รู้ยังรอจะเจอถ้าเธอได้ยิน
ยังรอตรงนี้ที่เดิมของเราที่เก่าทุกครั้งที่คิดถึงเธอ
วอนให้ลมให้ฟ้าบอกเธอได้ยินฉันที
ยังรอและรักเพียงเธอ

ถ้าวันหนึ่งเธอได้ยินหัวใจที่ฝากลมไว้ว่าคิดถึงเธอ
อยากให้รู้ยังรอจะเจอถ้าเธอได้ยิน
ยังรอตรงนี้ที่เดิมของเราที่เก่าทุกครั้งที่คิดถึงเธอ
วอนให้ลมให้ฟ้าบอกเธอได้ยินฉันที
ยังรอและรักเพียงเธอ
ยังคิดถึงเธอเหลือเกิน

Lyrics licensed by LyricFind