Nut meria - Say say say

เมื่อมองสบตาเธอแล้ว
ก็รู้ใจเธอข้างใน
เธอคิดอยากบอกกับฉัน
คำคำนั้นภายในหัวใจ
และในวันนี้ดูฟ้าเป็นใจให้เธอ
ก็เมื่อได้มาเจอ
ให้เธอ ให้เธอพูดมา

What you gonna say hey hey
Say say hey hey
What you gonna say hey hey
Baby baby baby
Say that you love me

ก็เพียงหนึ่งคำเท่านั้น
ให้ฉันรอนานเท่าใด
ถ้าแม้เก็บอยู่อย่างนั้น
เราจะรู้ใจกันเมื่อไร
และในวันนี้ดูฟ้าเป็นใจให้เธอ
ก็เมื่อได้มาเจอ
ให้เธอให้เธอพูดมา

What you gonna say hey hey
Say say hey hey
What you gonna say hey hey
Baby baby baby
Say that you love me
Say that you say that you love me


และในวันนี้ดูฟ้าเป็นใจให้เธอ
ก็เมื่อได้มาเจอ
ให้เธอ ให้เธอพูดมา

What you gonna say hey hey
Say say hey hey
What you gonna say hey hey
Baby baby baby
Say that you love me

What you gonna say hey hey
Say say hey hey
What you gonna say hey hey
Baby baby baby
Say that you love me

Say that you love me
Say that you love me

Writers:

Lyrics ©

Lyrics licensed by LyricFind