Le Fvbelos - Älä Sano

Rémy, not again

Tarviin payroll, haluun peso
Ja toi tyttö tuolla angel, sen kroppa fuego
Ollaa yhes muttei lay low, baby lay low
Ei muille tarvi...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.