Tuure Boelius - Ihan Sama Mä Elän

(Eletään täysii eikä kuolla ikinä
Oon täynnä ruutii joka oottaa kipinää
Hei lainaatsä stidei oon ollu rakkaudest kipee
Mul oli kamala kevät mut iha...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.