Christian Bautista - Aking Mahal

Mula sa araw na ito
Ikaw lang ang tanging buhay ko
At tandaan mo lang mahal ko
Tibok ng puso ko'y para lang sa'yo

Lahat ng bagay sa mundo'y kalimutan...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.