Quang Hà - Tình Yêu Ban Đầu

Tháng năm trôi qua thật mau
Hàng cây bao mùa thay lá
Bao lần đông qua rồi hạ về
Ðã xa xa rồi tuổi thơ ngây

Lần gặp em lặng im không nói
Chỉ ánh mắt nhìn nhau bối rối
Tình yêu đầu tiên chỉ thế thôi
Nhưng còn mãi trong tôi

Người ơi có hay rằng giờ tôi vẫn thương thầm
Dẫu cho bâng khuâng ngại ngùng xưa đó chỉ là giấc mơ
Thời gian vẫn trôi hoài nhẹ theo cánh chim trời
Tình yêu đầu tiên như thế vẫn khắc sâu mãi trong tim

Người ơi có hay rằng giờ tôi vẫn thương thầm
Dẫu cho bâng khuâng ngại ngùng xưa đó chỉ là giấc mơ
Thời gian vẫn trôi hoài nhẹ theo cánh chim trời
Tình yêu đầu tiên như thế vẫn khắc sâu mãi trong tim

Ðã xa xa rồi tuổi thơ ngây
Lần gặp em lặng im không nói
Chỉ ánh mắt nhìn nhau bối rối
Tình yêu đầu tiên chỉ thế thôi
Nhưng còn mãi trong tôi

Người ơi có hay rằng giờ tôi vẫn thương thầm
Dẫu cho bâng khuâng ngại ngùng xưa đó chỉ là giấc mơ (chỉ là giấc mơ)
Thời gian vẫn trôi hoài nhẹ theo cánh chim trời
Tình yêu đầu tiên như thế vẫn khắc sâu mãi trong tim


Người ơi có hay rằng giờ tôi vẫn thương thầm
Dẫu cho bâng khuâng ngại ngùng xưa đó chỉ là giấc mơ (chỉ là giấc mơ)
Thời gian vẫn trôi hoài nhẹ theo cánh chim trời
Tình yêu đầu tiên như thế vẫn khắc sâu mãi trong tim

Cứ mỗi lúc bước trên đường xưa
Lại thấy dáng em gần bên
Người về từng yêu thương
Từng nỗi nhớ còn chan chứa
Mãi không nhạt phai
Hoh

Người ơi có hay rằng giờ tôi vẫn thương thầm
Dẫu cho bâng khuâng ngại ngùng xưa đó chỉ là giấc mơ
Thời gian vẫn trôi hoài nhẹ theo cánh chim trời
Tình yêu đầu tiên như thế vẫn khắc sâu mãi trong tim

Người ơi có hay rằng giờ tôi vẫn thương thầm
Dẫu cho bâng khuâng ngại ngùng xưa đó chỉ là giấc mơ
Thời gian vẫn trôi hoài nhẹ theo cánh chim trời
Tình yêu đầu tiên như thế vẫn khắc sâu mãi trong tim (mãi trong tim)

Người ơi có hay rằng giờ tôi vẫn thương thầm
Dẫu cho bâng khuâng ngại ngùng xưa đó chỉ là giấc mơ (chỉ là giấc mơ)
Thời gian vẫn trôi hoài nhẹ theo cánh chim trời
Tình yêu đầu tiên như thế vẫn khắc sâu mãi trong tim

Người ơi có hay rằng giờ tôi vẫn thương thầm (người ơi có hay)
Dẫu cho bâng khuâng ngại ngùng xưa đó chỉ là giấc mơ
Thời gian vẫn trôi hoài nhẹ theo cánh chim trời
Tình yêu đầu tiên như thế vẫn khắc sâu mãi trong tim
Tình yêu đầu tiên như thế vẫn khắc sâu mãi trong tim

Lyrics licensed by LyricFind