Quân A.P - Ai Là Người Em Thương

Người con gái anh từng yêu sao rồi
Có một mình đi dưới mưa lúc buồn
Lệ còn rơi khi ngồi xem thước phim buồn
Ôm thật chặt vào ai khóc như đứa trẻ

Ngườ...

Lyrics licensed by LyricFind