Asin - Sa Bawat Nilikha

Kung ang buhay
May ligalig
May pangarap
May kasakit

Sa pag-ibig
May pag-asa
May liwanag
May ligaya

Sa tao ang buhay ay pag-ibig pangarap
Sa bawat sa...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.