Luke Granada - Buong Buhay

Di lamang sa tinapay
Ang tao mabubuhay
Ngunit sa bawat wika
Na mula kay bathala

Tayo ay tinubos nya
Tangan at kinalinga
Isip puso at diwa
Katawan at ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.