Luke granada - Humayo

Humayo ka sa bilin at salita ng Diyos
Mga alituntunin at turo ni Hesus
Humayo ka sa sinag na di namamatay
Sulo na maliwanag patutoong buhay

Humayo tayong may panatag
At maglayag ng may dalang
Sa bayan balisa at bagabag
Pag-asa paglingap


Humayo ka sa diwang
Buo't magkaugnay
At sa palatuntunan
Lahat pantay-pantay

Humayo tayong may sigasig
Hanggang sa dulo ng daigdig
At sa mundo na maligalig
Pagdamay pag-ibig

Humayo't isiwalat
Pamayanang sapat
Kamalayan kaaralan
Ipalaganap

Writers:

Lyrics ©

Lyrics licensed by LyricFind