Choir Ng Bayan - Huwag Problemahin Ang Di Problema

Huwag problemahin ang di problema
Huwag gamutin ang di sakit
Basta't sikapin ang makakaya
Ang biyaya di nya pagkakait

Ang biyaya di nya
Ang biyaya di...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.