Choir ng bayan - Misyon

Hangga't may isang nagugutom
Hangga't may isang nauuhaw
Hangga't mayroon mga pusong nagdurusa't namamanglaw
Hangga't mayroon naaalipin sa layaw ay nalululong (mayroon naaalipin sa layaw ay nalululong)
Tayo ay mayroon gawain (tayo ay mayroon gawain)
Tayo ay mayroon misyon


Hangga't may isang naulila
Hangga't may isang nakapiit
May kapansanan't napinsala
Naimbalo't nagkasakit
Hangga't may isip at damdamin
Naghahagilap ng tugon
Tayo ay mayroon gawain
Tayo ay mayroon misyon

Hangga't ang kanyang katarungan
Pagpapala at pagmamahal
Mangyari sa sandaigdigan at pangalan Niya'y itanghal
Hangga't may luhang papahirin
Hangga't may pagkakataon
Tayo ay mayroon gawain
Tayo ay mayroon misyon

Writers:

Lyrics ©

Lyrics licensed by LyricFind