Yaak Lab - เช้าเดียวกัน
Overige artiesten: Praewa Yellow Fang

อยู่คนเดียว เธอรู้สึกเหงาหรือเปล่า
เต้นคนเดียว
เธออยากมีเพื่อนหรือเปล่า

ยังมีฉันเฝ้ามองเธออยู่บนฟลอร์เต้นรํา
เเละเฝ้าฝันจะมีเธอมาอยู่ตรงนี้
วันพรุ่งนี้จะเป็นยังไง
ฉันไม่สนใครนอกจากเธอ

อยากจะมีเช้าเดียวกัน ตื่นเเละฝันข้างเธอ
สูดกลิ่นกายเธอทั้งคืน
อยากจะมีเช้าเดียวกัน สูดความฝันข้ามคืน
กลางดวงดาวที่เเสนไกลพร้อมเธอ

ตื่นคนเดียว
เธอรู้สึกเหงาหรือเปล่า
นอนคนเดียว
เธออยากมีเพื่อนหรือเปล่า

ยังมีฉันเฝ้ามองเธอจากดวงดาวเเสนไกล
เเละเฝ้าฝันจะมีเธอมาอยู่ตรงนี้
วันพรุ่งนี้จะเป็นยังไง
ฉันไม่สนใครนอกจากเธอ


อยากจะมีเช้าเดียวกัน ตื่นเเละฝันข้างเธอ
สูดกลิ่นกายเธอทั้งคืน
อยากจะมีเช้าเดียวกัน สูดความฝันข้ามคืน
กลางดวงดาวที่เเสนไกลพร้อมเธอ

ยังมีฉันเฝ้ามองเธอจากดวงดาวแสนไกล
เเละเฝ้าฝันจะมีเธอมาอยู่ตรงนี้
วันพรุ่งนี้จะเป็นยังไง
ฉันไม่สนใครนอกจากเธอ

อยากจะมีเช้าเดียวกัน ตื่นเเละฝันข้างเธอ
สูดกลิ่นกายเธอทั้งคืน
อยากจะมีเช้าเดียวกัน สูดความฝันข้ามคืน
กลางดวงดาวที่เเสนไกลพร้อมเธอ

อยากอยู่จนเช้ากับเธอทั้งคืน
อยากตื่นตอนเช้ากับเธอทุกคืน

อยากอยู่จนเช้ากับเธอทั้งคืน
อยากตื่นตอนเช้ากับเธอทุกคืน

อยากอยู่จนเช้ากับเธอทั้งคืน
อยากตื่นตอนเช้ากับเธอทุกคืน

Lyrics licensed by LyricFind