ERRdeKa - Wer wer

Konto im Dispo (ah), aber GL für Disco
Kurz auf Klo wieder raus als Mephisto (yeah)
Mädels finden mich sweet wie Balisto
Machen große Augen so wie ...

De muziekwerken zijn auteursrechtelijk beschermd. Wij hebben toestemming voor gebruik verkregen van FEMU. Het gebruik van de muziekwerken van deze site anders dan beluisteren ten eigen genoegen en/of reproduceren voor eigen oefening, studie of gebruik, is uitdrukkelijk verboden. Het is verder niet toegestaan de muziekwerken te verkopen, te wederverkopen of te verspreiden.